rezervacije

Apartman B

Period Podaci o gostu Platiti u Tribunju
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

 

Apartman C

Period Podaci o gostu Platiti u Tribunju
.26.4 – 7.5 .Johan i Gerlinde .440
  . .
.15.7 -27.7 .poljaci .900
. . .
. . .
.   .
.19.8 – 26.8 .Ineke Woltering .525
.    
.   .
. . .

 
Apartman D

Period Podaci o gostu Platiti u Tribunju
            
. . .
  .         
9.6 – 18.6 Otac i kcer Jansen 630
. . .
.   .
. . .
. . .
.   .
. . .

 

Apartman E

Period Podaci o gostu Platiti u Tribunju
. . .
            
.15.7 – 22.7 poljaci .780
. . .
.     .
.21.8 -4.9 .Jolanda Bergmans .1535
.    
. . .
Studio F . .
. . .
.15.7 – 27.7 .poljaci .600
     
. . .
.21.8 – 4.9 .vidi E .vidi E
.    
  . .